E-Link Technology Co., Ltd. (Industrial)
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
E-Link Technology Co., Ltd. (Industrial)
Guangdong, China

Ifans 

Specialized in Portable Power since 2007

 

 

 

Ifans always provides professional manufacture for MFi battery case,Scooters,Qualcomm 3.0

 quick charger,Qi certified wirelesss charger, Car charger, Travel charger, Type-c Accessories and

 other Accessories of Computer/Table/iPhone and other Smartphone products.

 

we offer the first class quality and OEM/ODM service.

Main Categories

PD charger
Wireless charger
Car Charger
MFi Battery Case
9,50 US$ - 11,00 US$/Đơn vị
100 Đơn vị(Min. Order)
10,00 US$ - 11,50 US$/Đơn vị
10 Đơn vị(Min. Order)
17,00 US$ - 18,00 US$/Đơn vị
100 Đơn vị(Min. Order)
10,50 US$ - 12,00 US$/Đơn vị
500 Đơn vị(Min. Order)
8,00 US$ - 9,50 US$/Đơn vị
100 Đơn vị(Min. Order)
18,00 US$ - 20,00 US$/Đơn vị
100 Đơn vị(Min. Order)
5,00 US$ - 5,30 US$/Đơn vị
1000 Đơn vị(Min. Order)
7,50 US$ - 8,30 US$/Đơn vị
200 Đơn vị(Min. Order)
10,50 US$ - 13,00 US$/Đơn vị
100 Đơn vị(Min. Order)
25,00 US$ - 27,00 US$/Đơn vị
1000 Đơn vị(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Hunt Wu
Loading
Lily Liao
Loading
Bruce Xu
Loading
Jenna Zhang
Loading
Wing Huang
Loading